wireplumber

Session / policy manager implementation for PipeWire

WirePlumber is a modular session / policy manager for PipeWire and a GObject-based high-level library that wraps PipeWire's API, providing convenience for writing the daemon's modules as well as external tools for managing PipeWire.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.6

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Leap 15.4

Debian 12

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.