wings

3D Subdivision Modeler

Wings 3D is a subdivision modeler with an user interface that is easy to use for both beginners and advanced users (inspired by Nendo and Mirai from Izware).

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.2

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.

SUSE:SLE-12:SLE-Module-Toolchain

SUSE:SLE-12:SLE-Module-Adv-Systems-Management

openSUSE:Leap:42.3