weld-parent

Parent POM for Weld

Parent POM for Weld

Δεν υπάρχει επίσημο διαθέσιμο πακέτο για openSUSE Leap 15.5

Διανομές

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Slowroll

openSUSE Factory RISCV

SUSE SLE-15-SP2

SUSE SLE-12-SP5

Μη υποστηριζόμενες διανομές

Οι παρακάτω διανομές δεν υποστηρίζονται επίσημα. Χρησιμοποιήστε αυτά τα πακέτα με δικιά σας ευθύνη.