webyast-base

WebYaST - base components

WebYaST - Core components for UI and REST based interface to system manipulation.

openSUSE Leap 15.2 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.