vtk-tcl

Tcl bindings for VTK

VTK is a software system for image processing, 3D graphics, volume rendering and visualization. VTK includes many advanced algorithms (e.g. surface reconstruction, implicit modelling, decimation) and rendering techniques (e.g. hardware-accelerated volume rendering, LOD control). This package provides tcl bindings for VTK.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

SUSE SLE-15-SP1

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.