Remote Viewer

Kategorie: Network RemoteAccess

Virtual Machine Viewer

Virtual Machine Viewer provides a graphical console client for connecting to virtual machines. It uses the GTK-VNC widget to provide the display, and libvirt for looking up VNC server details.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Leap 15.4

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.