Viewnior

Kategorie: Graphics Viewer

An Image Viewer

Viewnior is an image viewer program with a minimal interface. Its features are: * Fullscreen & Slideshow * Rotate, flip, save, delete images * Animation support * Browse only selected images * Navigation window * Simple interface * Configurable mouse actions

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.6

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Slowroll

openSUSE Leap 15.4

SUSE SLE-15-SP1

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.