Viewnior

Kategorie: Graphics Viewer

An Image Viewer

Viewnior is an image viewer program with a minimal interface. Its features are: * Fullscreen & Slideshow * Rotate, flip, save, delete images * Animation support * Browse only selected images * Navigation window * Simple interface * Configurable mouse actions

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.4

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.4

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP1

Debian 9.0

Ubuntu 18.04

Ubuntu 16.04

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.