vdr-plugin-radio

RDS und Hintergrundbild für Radiosender

This Plugin display an background image while the vdr is switcht to radio channels and shows RDA-data if available.

openSUSE Leap 15.4 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.4

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Leap 15.2

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.

openSUSE:Leap:15.0

openSUSE:Leap:15.1

SUSE:SLE-15:GA

openSUSE:Leap:42.3