umbrello5

UML Modeller

Umbrello is a UML modelling application.

There is no official package available for openSUSE Leap 15.6

Dystrybucje

openSUSE Tumbleweed

Niewspierane dystrybucje

Podane tu dystrybucje nie są oficjalnie wspierane. Używaj te paczki na własne ryzyko.