uim

A multilingual input method framework

Uim is a multilingual input method framework.

Er is geen officieel pakket voor openSUSE Leap 15.5 beschikbaar

Distributies

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Leap 15.4

openSUSE Factory RISCV

Niet-ondersteunde distributies

Volgende distributies worden niet officieel ondersteund. Gebruik deze pakketten op eigen risico.