typelib-1_0-ECalendar-1_2

Evolution Data Server - Calendar Client Library, Introspection bindings

Evolution Data Server provides a central location for your address book and calendar in the GNOME Desktop. This package provides the GObject Introspection bindings for the library to access calendars.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.3

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.