treescan-aio

File Tree Scanner that uses Asynchronous I/O

Scans a tree of files for changes, using AIO (Asynchronous I/O).

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.4

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.4

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.