translate-shell

Command line translator using various online services as backends

Translate Shell is a command-line translator powered by Google Translate, Bing Translator, Yandex.Translate and DeepL traslator. It gives access to online translation services from a terminal.

  • Wersja 0.9.6.7
  • Rozmiar 60 KB
  • openSUSE Leap 15.2
Bezpośrednia instalacja Expert Download

Dystrybucje

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Leap 15.1

SUSE SLE-15-SP1

SUSE SLE-15

Niewspierane dystrybucje

Podane tu dystrybucje nie są oficjalnie wspierane. Używaj te paczki na własne ryzyko.