Videos

Kategorie: AudioVideo Player Video

Movie Player for the GNOME Desktop

Totem is a movie player for the GNOME desktop based on GStreamer. It features a playlist, a full-screen mode, seek and volume controls, and complete keyboard navigation.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.4

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP2

RedHat RHEL-7

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.