tmate

Instant terminal sharing

Tmate is a fork of tmux providing an instant pairing solution.

  • Versió 2.2.1
  • Mida 400 KB
  • openSUSE Leap 15.2
Instal·lació directa Expert Download

Distribucions

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP1

Distribucions sense suport

Les distribucions següents no tenen suport oficial. Useu aquests paquets segons la vostra responsabilitat.