tkrat

A very mighty, graphical emailclient

TkRat is a very nice e-mail client with a graphical user interface. It supports all major protocols (SMTP, POP3, IMAP) and mailbox formats. It has powerful search function, is localized, can handle encrypted and MIME-encoded e-mail, has a nice mail monitor, can sync e-mail for offline work, and has many other nice features.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.