texworks

TeXshop-like TeX Editor

The TeXworks project is a simple TeX front-end program (working environment) that is modeled on Dick Koch's TeXShop for Mac OS X.

openSUSE Leap 15.3 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP1

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.