TeXstudio

Kategorie: Office Publishing

LaTeX Editor

TeXstudio is a program based on texmaker, that integrates many tools needed to develop documents with LaTeX, in just one application. Using its editor you can write your documents with the help of interactive spell checking, syntax highlighting, automatically code completion and more.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.4

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.4

SUSE SLE-15-SP1

Raspbian 11

Raspbian 10

Debian Unstable

Debian Testing

Debian 11

Fedora Rawhide (unstable)

Fedora 37

Fedora 36

Ubuntu 22.10

Ubuntu 22.04

Ubuntu 20.04

Ubuntu 18.04

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.