terminix

A tiling terminal emulator based on GTK+ 3

A tiling terminal emulator for Linux using GTK+ 3

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.3

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

CentOS CentOS-7

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.