systemd-vboxinit

Auto start sessions when booting and save sessions when host is stopped

Auto start sessions when booting and save sessions when host is stopped with systemd

Non hai ningún paquete oficial dispoñíbel para openSUSE Leap 15.3

Distribucións

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP3

RedHat RHEL-7

Distribucións non compatíbeis

As seguintes distribucións non teñen mantemento oficial. Use estes paquetes pola súa conta e risco.

Fedora:24

SUSE:SLE-12:SLE-Module-Adv-Systems-Management

openSUSE:Leap:15.0

openSUSE:Leap:15.1

openSUSE:Leap:42.3