surf

A simple, single-window web browser based on WebKit/GTK+

A simple web browser based on WebKit/GTK+. It is able to display websites and follow links. It supports the XEmbed protocol which makes it possible to embed it in another application. Furthermore, one can point surf to another URI by setting its XProperties.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Leap 15.4

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.