stella

Atari 2600 VCS emulator

Stella was originally developed for Linux by Bradford W. Mott, and is currently maintained by Stephen Anthony. Since its original release several people have joined the development team to port Stella to other operating systems such as AcornOS, AmigaOS, DOS, FreeBSD, IRIX, Linux, OS/2, MacOS, Unix, and Windows. The development team is working hard to perfect the emulator and we hope you enjoy our effort.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.3

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP1

Debian 10

Debian 9.0

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.