star-rmt

Magnetic tape control and server

The rmt is a program used by programs like star and ufsdump that like to access remote magnetic tape drives and files through an interprocess communication connection. This package contain also mt program for local or remote tape control.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.4

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.