SpeedCrunch

Kategorie: Calculator Utility

Calculator with history display, keyboard-oriented

A keyboard-oriented desktop scientific calculator which shows results in a scrollable display.

  • Wersja 0.12
  • Rozmiar 844 KB
  • openSUSE Leap 15.2
Bezpośrednia instalacja Expert Download

Dystrybucje

openSUSE Tumbleweed

home:fkrull Społeczność
0.11.99.git.146283704...

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Leap 15.1

SUSE SLE-15-SP1

SUSE SLE-15

CentOS CentOS-7

Niewspierane dystrybucje

Podane tu dystrybucje nie są oficjalnie wspierane. Używaj te paczki na własne ryzyko.