Sound Juicer

Kategorie: AudioVideo Player

Clean and Lean GNOME CD Ripper

GStreamer-based CD ripping tool. Saves audio CDs to Ogg/vorbis.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

SUSE SLE-15-SP1

Debian Unstable

Debian Testing

Debian 11

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.