smuxi

Smart MUltipleXed Irc

Smuxi is an irssi-inspired, flexible, user-friendly and cross-platform IRC client for advanced users, targeting the GNOME desktop.

  • Wersja 1.0.7
  • Rozmiar 64,8 KB
  • openSUSE Leap 15.2
Bezpośrednia instalacja Expert Download

Dystrybucje

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP1

Niewspierane dystrybucje

Podane tu dystrybucje nie są oficjalnie wspierane. Używaj te paczki na własne ryzyko.