smpppd

SuSE Meta PPP Daemon

The SuSE Meta PPP Daemon is the back-end for kinternet. It is required for modem, ISDN, and DSL connections.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.