series60-remote

Application to manage your S60 mobile phone

Series60-Remote is an application for Linux and Windows that manages Nokia mobile phones with the S60 operating system. The application provides the following features: - Message management - Contact management - File management

openSUSE Leap 15.4 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.

SUSE:SLE-12:SLE-Module-Adv-Systems-Management

openSUSE:Leap:15.0