seq24

A Small, Real-Time MIDI Sequencer

Seq24 is a real-time midi sequencer. It was created to provide a very simple interface for editing and playing MIDI 'loops.'

  • Verzia 0.9.3
  • Veľkosť 211,4 KB
  • openSUSE Leap 15.2
Priama inštalácia Expert Download

Distribúcie

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Leap 15.1

SUSE SLE-15-SP1

SUSE SLE-15

Nepodporované distribúcie

Nasledujúce distribúcie nie sú oficiálne podporované. Použite tieto balíky na vlastné riziko.