Screenkey

Kategorie: Utility

A screen-cast tool to show keys

A screencast tool to show keys. Inspired by Screenflick and based on the key-mon project.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.4

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.4

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Backports for SLE 12 SP2

SUSE SLE-15-SP1

CentOS CentOS-7

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.