screengrab

Qt tool for creating screenshots

Screenshot taker with the ability to publish them via hosting services.

  • Versió 1.101
  • Mida 200 KB
  • openSUSE Leap 15.2
Instal·lació directa Expert Download

Distribucions

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Leap 15.1

SUSE SLE-15-SP1

SUSE SLE-15

CentOS CentOS-7

X11:QtDesktop Experimental
0.9.96

CentOS CentOS-6

X11:QtDesktop Experimental
0.9.96

Distribucions sense suport

Les distribucions següents no tenen suport oficial. Useu aquests paquets segons la vostra responsabilitat.