SciDAVis

Kategórie: DataVisualization Education Math NumericalAnalysis Science

An application for Scientific Data Analysis and Visualization

SciDAVis is an interactive application for data analysis and publication-quality plotting. It has scriptability and can be extended. SciDAVis is similar in its field of application to proprietary Windows applications like Origin and SigmaPlot as well as free applications like QtiPlot, Labplot and Gnuplot.

Nie je dostupný žiadny oficiálny balík pre openSUSE Leap 15.6

Distribúcie

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.6

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Leap 15.4

openSUSE Backports for SLE 15 SP3

SUSE SLE-15-SP2

SUSE SLE-15-SP1

Debian Unstable

Debian Testing

Debian 11

Debian 10

Debian 9.0

Fedora Rawhide (unstable)

RedHat RHEL-7

CentOS CentOS-7

Ubuntu 22.04

Ubuntu 20.04

Ubuntu 18.04

Ubuntu 16.04

Ubuntu 14.04

Nepodporované distribúcie

Nasledujúce distribúcie nie sú oficiálne podporované. Použite tieto balíky na vlastné riziko.