sblim-cmpi-firewall

SBLIM Firewall Instrumentation

The cmpi-firewall package provides access to the FIREWALL configuration data via CIMOM technology/infrastructure. It contains the FIREWALL CIM Model, CMPI Provider with the FIREWALL task specific Resource Access. A web based client application is available on SourceForge. Please refer to <a href="https://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=128809&package_id=214076">https://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=128809&package_id=214076</a> to get the WBEM-SMT Client Application.

Nėra oficialių „openSUSE Leap 15.4“ paketų

Platinamieji paketai

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.4

openSUSE Leap 15.3

SUSE SLE-12-SP5

SUSE SLE-11 SP 4

RedHat RHEL-7

CentOS CentOS-8

Nepalaikomos platinamųjų paketų versijos

Šie platinamieji paketai nėra oficialiai palaikomi. Už šių paketų naudojimą atsakomybę turėtumėte prisiimti patys.