rubygem-gpgme

Ruby binding of GPGME

Ruby-GPGME is a Ruby language binding of GPGME (GnuPG Made Easy). GnuPG Made Easy (GPGME) is a library designed to make access to GnuPG easier for applications. It provides a High-Level Crypto API for encryption, decryption, signing, signature verification and key management.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.3

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP2

SUSE SLE-15-SP1

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.