rtl-sdr

Support programs for RTL2832

Programs that controls Realtek RTL2832 based DVB dongle in raw mode, so it can be used as a SDR receiver.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Leap 15.4

openSUSE Backports for SLE 15 SP3

SUSE SLE-15-SP1

SUSE SLE-12-SP5

Raspbian 11

Raspbian 10

Debian 11

Debian 10

RedHat RHEL-7

isv:perlur:epel Experimentální
0.5.3

CentOS CentOS-8-Stream

CentOS CentOS-8

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.