rss2email

Receive RSS feeds by email

Lets users receive news from RSS feeds in email. Intended to be run from a crontab, watches RSS feeds and sends formatted email messages for new items.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.6

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

server:mail Experimentální
3.14

openSUSE Leap 15.5

server:mail Experimentální
3.14

SUSE SLE-15-SP1

RedHat RHEL-7

isv:perlur:epel Experimentální
2.71

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.