rpmlint

RPM file correctness checker

rpmlint is a tool to check common errors on RPM packages. Binary and source packages can be checked.

  • Verzia 1.10
  • Veľkosť 247,9 KB
  • openSUSE Leap 15.2
Priama inštalácia Expert Download

Distribúcie

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Leap 15.1

SUSE SLE-15

RedHat RHEL-7

CentOS CentOS-7

Nepodporované distribúcie

Nasledujúce distribúcie nie sú oficiálne podporované. Použite tieto balíky na vlastné riziko.

openSUSE:Leap:15.0

openSUSE:Leap:42.2

openSUSE:Leap:42.3

openSUSE:Leap:42.1

openSUSE:13.1

openSUSE:13.2

openSUSE:Backports:SLE-12-SP2:Checks

openSUSE:Backports:SLE-12-SP3:Checks

openSUSE:Backports:SLE-12-SP4:Checks

openSUSE:Backports:SLE-12-SP5:Checks

openSUSE:12.3

openSUSE:12.1

openSUSE:12.2

openSUSE:11.4

openSUSE:11.1

Intel:Moblin2

DISCONTINUED:openSUSE:11.1

SUSE:SLE-12:SLE-Module-Toolchain

SUSE:SLE-12:SLE-Module-Adv-Systems-Management

SUSE:SLE-11:SP2