Rhythmbox

Kategorie: Audio AudioVideo Player

GNOME Music Management Application

Music Management application with support for ripping audio-CD's, playback of Ogg Vorbis and MP3 and burning of CD-ROMs.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.4

SUSE SLE-15-SP1

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.