rekonq

WebKit Based Web Browser for KDE

Rekonq is a web browser for KDE based on WebKit. It first focuses on being a light, fast & clean way to access to net. Its development is doubly based on using the new amazing features offered by the WebKit rendering engine and on the rock solid network KDE technologies.

openSUSE Leap 15.5 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.