rambox

Combines common messaging and emailing apps

Free and Open Source messaging and emailing app that combines common web applications into one.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.3

Distribuce

openEuler 20.03

openEuler 21.03

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Backports for SLE 15 SP1

openSUSE Backports for SLE 12 SP5

openSUSE Backports for SLE 12 SP4

openSUSE Backports for SLE 12 SP3

openSUSE Backports for SLE 12 SP2

openSUSE Backports for SLE 12 SP1

openSUSE Backports for SLE 12 SP0

SUSE SLE-15-SP2

SUSE SLE-15-SP1

SUSE SLE-12-SP5

Fedora Rawhide (unstable)

Fedora 34

Fedora 33

Fedora 32

Fedora 31

ScientificLinux 7

ScientificLinux 6

RedHat RHEL-7

RedHat RHEL-6

CentOS CentOS-8-Stream

CentOS CentOS-8

CentOS CentOS-7

Mageia Cauldron (unstable)

Mageia 8

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.