Radiotray-NG

Kategorie: Audio AudioVideo Player

An Internet radio player

Radio Tray is an online radio streaming player that runs on a Linux system tray. Its goal is to have the minimum interface possible, making it very straightforward to use. Radiotray-NG is a rewrite of the classical radiotray application, but based on modern technologies (gstreamer 1.0, python3 and c++)

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.4

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.4

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Leap 15.2

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.