qwebyast

WebYaST Desktop Applet

A desktop applet that starts and stops WebYaST

There is no official package available for openSUSE Leap 15.2

Dystrybucje

Niewspierane dystrybucje

Podane tu dystrybucje nie są oficjalnie wspierane. Używaj te paczki na własne ryzyko.