qv4l2

Video4linux test control and streaming test application

qv4l2 is a test control and streaming test application for video4linux.

  • Verzia 1.14.1
  • Veľkosť 323,0 KB
  • openSUSE Leap 15.2
Priama inštalácia Expert Download

Distribúcie

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Leap 15.1

SUSE SLE-15-SP2

SUSE SLE-15-SP1

RedHat RHEL-7

Nepodporované distribúcie

Nasledujúce distribúcie nie sú oficiálne podporované. Použite tieto balíky na vlastné riziko.