Qtractor

Kategorijos: Audio AudioVideo Midi Sequencer

An Audio/MIDI multi-track sequencer

Qtractor is an Audio/MIDI multi-track sequencer application written in C++ around the Qt toolkit. The initial target platform will be Linux, where the Jack Audio Connection Kit (JACK) for audio, and the Advanced Linux Sound Architecture (ALSA) for MIDI, are the main infrastructures to evolve as a fairly-featured Linux Desktop Audio Workstation GUI, specially dedicated to the personal home-studio.

Nėra oficialių „openSUSE Leap 15.4“ paketų

Platinamieji paketai

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Leap 15.4

openSUSE Leap 15.3

SUSE SLE-15-SP1

Arch Extra

home:rncbc Bendruomenė
0.9.33.33git.e0c6bf

Raspbian 11

home:rncbc Bendruomenė
0.9.33.33git.e0c6bf

Debian 11

home:rncbc Bendruomenė
0.9.33.33git.e0c6bf

Fedora 38

home:rncbc Bendruomenė
0.9.33.33git.e0c6bf

Fedora 37

home:rncbc Bendruomenė
0.9.33.33git.e0c6bf

Ubuntu 23.04

home:rncbc Bendruomenė
0.9.33.33git.e0c6bf

Ubuntu 22.04

home:rncbc Bendruomenė
0.9.33.33git.e0c6bf

Ubuntu 20.04

home:rncbc Bendruomenė
0.9.33.33git.e0c6bf

Nepalaikomos platinamųjų paketų versijos

Šie platinamieji paketai nėra oficialiai palaikomi. Už šių paketų naudojimą atsakomybę turėtumėte prisiimti patys.