qtfm

Qt File Manager

Lightweight file manager using Qt. Features: * Desktop (theme/applications/mime) integration * Customizable interface * Powerful custom command system * Customizable key bindings * Drag & drop functionality * Tabs * Udisks support * System tray daemon

openSUSE Leap 15.3 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP1

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.