qsstv

Qt-based SSTV and HAMDRM

QSSTV is a program for receiving and transmitting SSTV and HAMDRM (sometimes called DSSTV). It is compatible with most of MmSSTV and EasyPal

openSUSE Leap 15.5 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Leap 15.4

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.

SUSE:SLE-15:GA