qmailadmin

Web Administration for qmail/vpopmail

QmailAdmin is a free software package that provides a web interface for managing a qmail system with virtual domains. This version is for use with the vpopmail program. It provides admin for adding/deleting users, Aliases, Forwards, Mailing lists and Autoresponders.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.4

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.4

openSUSE Leap 15.2

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.