qimgv

Kategorie: Graphics Viewer

Qt5 image viewer

Qt5 image viewer with webm support.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.6

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

oficiální vydání Oficiální
1.0.3a+git20240430.b5...

graphics Experimentální
1.0.3a+git20240430.b5...
home:sbradnick Komunita
1.0.3a+git20240430.b5...

openSUSE Slowroll

graphics Experimentální
1.0.3a+git20240430.b5...

openSUSE Leap 15.6

graphics Experimentální
1.0.3a+git20240430.b5...

openSUSE Leap 15.5

graphics Experimentální
1.0.3a+git20240430.b5...

SUSE SLE-15-SP1

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.