python3-opengl

OpenGL bindings for Python

OpenGL bindings for Python including support for GL extensions, GLU, WGL, GLUT, GLE, and Tk.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.4

Distribuce

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Leap 15.4

openSUSE Leap 15.3

SUSE SLE-15-SP2

SUSE SLE-15-SP1

SUSE SLE-12-SP5

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.