python3-efl

Python bindings of evas

Python bindings of the Enlightenment Foundation Libraries (efl).

openSUSE Leap 15.4 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.4

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP1

Fedora Rawhide (unstable)

X11:Enlightenment:Nightly Eksperimentaalne
1.21.0+git1.42ee207

Mageia Cauldron (unstable)

X11:Enlightenment:Nightly Eksperimentaalne
1.21.0+git1.42ee207

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.